Agencja Celna, WOC

AGENCJA CELNA

 • Status Upoważnionego Przedsiębiorcy – AEO
 • Wolny Obszar Celny  – wprowadzenie i wyprowadzenie towarów
 • Odprawy eksportowe i importowe SAD: procedura dopuszczenia do obrotu, wywóz, tranzyt, uszlachetnianie czynne i bierne, odprawa czasowa, składowanie celne
 • Wystawienie przekazów celnych T1 i T2
 • Wystawienie świadectwa przewozowego A.TR, świadectwa EUR.1, świadectwa pochodzenia 
 • Odprawy importowe z zastosowaniem art.33a Ustawy VAT
 • Przygotowanie deklaracji INTRASTAT WDT/WNT
 • Obsługa platformy PUESC, nadanie EORI, deklaracje AKC, zgłoszenia SENT, system EMCS
 • Skład podatkowy  – wprowadzenie i wyprowadzenie towarów
 • Zabezpieczenie należności celno-podatkowych
 • Potwierdzenie unijnego statusu towarów T2L / T2LF
 •  

WOLNY OBSZAR CELNY

 • Nieograniczony czas składowania towaru w procedurze celnej
 • Odroczenie zapłaty należności celno-podatkowych: cła, akcyzy oraz podatku VAT do chwili wyprowadzenia towaru z wolnego obszaru celnego
 • Możliwość dokonania procesów przetworzenia na towarach wprowadzonych do obszaru wolnocłowego
 • Możliwość dokonania powrotnego wywozu
 • Brak konieczności składania zabezpieczenia należności na czas składowania
 • Możliwość współpracy z firmami zagranicznymi niezarejestrowanymi w Polsce

Skontaktuj się z nami już dzisiaj!

Zadzwoń do nas – porozmawiamy o Twoich potrzebach!